Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140C15 Praktikum z genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 160 / 160 (100 %) Učebna: B9 Termín: Út,09:00
Poznámka: Spojené hodnocení pro 7 turnusů (za ZS i LS) - 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 15.3., 22.3., 29.3.

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá103x64.4 %
dobrá51x31.9 %
průměrná6x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano84x52.5 %
spíše ano61x38.1 %
spíše ne13x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.3 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano41x25.6 %
spíše ano78x48.8 %
spíše ne37x23.1 %
rozhodně ne4x2.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano29x18.2 %
spíše ano25x15.7 %
spíše ne31x19.5 %
rozhodně ne6x3.8 %
nemohu posoudit68x42.8 %
průměr 2.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano36x22.6 %
spíše ano28x17.6 %
spíše ne6x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit89x56 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x0.6 %
přiměrěné139x86.9 %
nízké17x10.6 %
nemohu posoudit3x1.9 %
průměr 2.1

Vyučující

Holá Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano77x48.1 %
spíše ano76x47.5 %
spíše ne6x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.55
Kočová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano91x57.2 %
spíše ano58x36.5 %
spíše ne10x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Rothová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano84x53.2 %
spíše ano63x39.9 %
spíše ne8x5.1 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit2x1.3 %
průměr 1.53
Holá Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano149x93.1 %
spíše ano11x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Kočová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano149x93.7 %
spíše ano9x5.7 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Rothová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano146x91.8 %
spíše ano9x5.7 %
spíše ne2x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.3 %
průměr 1.08
Holá Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano35x21.9 %
spíše ano11x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit114x71.3 %
průměr 1.24
Kočová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano33x20.8 %
spíše ano11x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit115x72.3 %
průměr 1.25
Rothová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano23x14.5 %
spíše ano10x6.3 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit125x78.6 %
průměr 1.35
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano87x54.4 %
spíše ano65x40.6 %
spíše ne8x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano152x95.6 %
spíše ano1x0.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne6x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano159x99.4 %
spíše ano1x0.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.01

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž31x19.4 %
žena129x80.6 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.159x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé159x99.4 %
opakovaně1x0.6 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%158x98.8 %
75 – 50%2x1.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.01
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré7x4.4 %
nadprůměrné27x17 %
průměrné121x76.1 %
podprůměrné4x2.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký71x44.4 %
průměrný83x51.9 %
nízký6x3.8 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký84x52.5 %
průměrný76x47.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět