Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P46 Planetologie pro geology

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 20 (60 %) Učebna: VP Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá4x33.3 %
dobrá7x58.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x8.3 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné11x91.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Vyučující

Březina Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Březina Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Březina Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.11x91.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x8.3 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x58.3 %
75 – 50%4x33.3 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x50 %
průměrné6x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký9x75 %
průměrný3x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký8x66.7 %
průměrný3x25 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět