Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P95 Pedologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 25 (44 %) Učebna: VEZ Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá1x9.1 %
dobrá3x27.3 %
průměrná6x54.5 %
špatná1x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x72.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 2

Vyučující

Šefrna Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Vlček Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Poništiak Štefan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.6
Šefrna Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vlček Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Poništiak Štefan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.56
Šefrna Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.86
Vlček Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 2
Poništiak Štefan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x54.5 %
žena5x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.11x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x54.5 %
75 – 50%5x45.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x18.2 %
průměrný7x63.6 %
nízký2x18.2 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x9.1 %
průměrný8x72.7 %
nízký2x18.2 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět