Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P64 Paleogeografie kvartéru

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 21 (57 %) Učebna: VEZ Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá8x66.7 %
průměrná1x8.3 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x75 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x75 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91
Nývlt Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Nývlt Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 1.4
Nývlt Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano9x75 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.12x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%10x83.3 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x33.3 %
průměrné8x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x16.7 %
průměrný9x75 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x33.3 %
průměrný6x50 %
nízký2x16.7 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět