Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P61B Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 32 / 40 (80 %) Učebna: CH2 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x15.6 %
dobrá13x40.6 %
průměrná10x31.3 %
špatná4x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.66
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano14x43.8 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano17x53.1 %
spíše ano8x25 %
spíše ne6x18.8 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x3.1 %
přiměrěné28x87.5 %
nízké1x3.1 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 2

Vyučující

Hocek Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x3.1 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne12x37.5 %
rozhodně ne7x21.9 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 2.86
Hocek Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x21.9 %
spíše ano16x50 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 2.03
Hocek Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x3.1 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne11x34.4 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano21x65.6 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x31.3 %
žena22x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%8x25 %
75 – 50%14x43.8 %
50 – 25%7x21.9 %
méně než 25%3x9.4 %
průměr 2.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x3.1 %
nadprůměrné7x21.9 %
průměrné22x68.8 %
podprůměrné2x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký9x28.1 %
průměrný20x62.5 %
nízký3x9.4 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký11x34.4 %
průměrný17x53.1 %
nízký4x12.5 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět