Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P01 Organická chemie I (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 36 / 62 (58 %) Učebna: CH3 Termín: St,10:40
Poznámka: 3 paralelky cvičení hodnocené dohromady - ST 9:50 CH4, ST 11:30 CH4 a ST 10:40 CH3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x8.6 %
dobrá18x51.4 %
průměrná13x37.1 %
špatná1x2.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.34
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano21x58.3 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano22x62.9 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano12x33.3 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne9x25 %
rozhodně ne2x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano22x61.1 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x11.1 %
přiměrěné29x80.6 %
nízké3x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97

Vyučující

Kotora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x12.1 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne13x39.4 %
rozhodně ne6x18.2 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 2.66
Jindřich Jindřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.33
Veselý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.36
Kotora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x15.2 %
průměr 1.61
Jindřich Jindřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1
Veselý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1
Kotora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x9.1 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit23x69.7 %
průměr 2
Jindřich Jindřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 2
Veselý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano22x62.9 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.84
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano17x48.6 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano22x61.1 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž9x25 %
žena27x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.36x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé35x97.2 %
opakovaně1x2.8 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%13x36.1 %
75 – 50%10x27.8 %
50 – 25%3x8.3 %
méně než 25%10x27.8 %
průměr 2.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x5.6 %
nadprůměrné10x27.8 %
průměrné24x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký17x47.2 %
průměrný19x52.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký12x33.3 %
průměrný21x58.3 %
nízký3x8.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět