Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P67 Oceánografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 55 (33 %) Učebna: LR Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá7x38.9 %
dobrá9x50 %
průměrná1x5.6 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.06
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.6
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.4
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 2.14
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž11x61.1 %
žena7x38.9 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.17x94.4 %
Nmgr.1x5.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x44.4 %
průměrný10x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký6x33.3 %
průměrný11x61.1 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět