Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P57 Obecná parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 34 / 111 (31 %) Učebna: B3 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá16x47.1 %
dobrá17x50 %
průměrná1x2.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano11x32.4 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne7x20.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano21x61.8 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano11x32.4 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x2.9 %
přiměrěné23x67.6 %
nízké2x5.9 %
nemohu posoudit8x23.5 %
průměr 2.04

Vyučující

Horák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Volf Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Doležal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.64
Horák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Volf Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Doležal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano24x72.7 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.25
Horák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x88.2 %
průměr 1.25
Volf Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x88.2 %
průměr 1.5
Doležal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x88.2 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano22x64.7 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano29x85.3 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano26x76.5 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x23.5 %
žena26x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%14x41.2 %
75 – 50%16x47.1 %
50 – 25%3x8.8 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.74
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné3x8.8 %
průměrné30x88.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký15x44.1 %
průměrný18x52.9 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký10x29.4 %
průměrný23x67.6 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět