Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS720P51 O původu přírodních věd

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 236 (5 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá8x66.7 %
dobrá3x25 %
průměrná1x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x75 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2.1

Vyučující

Hermann Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Kleisner Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Kočandrle Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Hermann Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Kleisner Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Kočandrle Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.18
Hermann Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x91.7 %
průměr 2
Kleisner Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x91.7 %
průměr 2
Kočandrle Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x91.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž1x8.3 %
žena11x91.7 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%10x83.3 %
75 – 50%1x8.3 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné10x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x25 %
průměrný6x50 %
nízký3x25 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x33.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět