Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P60 Mikroevoluce a makroevoluce

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 97 / 132 (73 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá45x46.4 %
dobrá40x41.2 %
průměrná11x11.3 %
špatná1x1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano35x36.1 %
spíše ano48x49.5 %
spíše ne11x11.3 %
rozhodně ne2x2.1 %
nemohu posoudit1x1 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano66x69.5 %
spíše ano25x26.3 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.1 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano75x78.1 %
spíše ano17x17.7 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit1x1 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano59x61.5 %
spíše ano27x28.1 %
spíše ne4x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x6.3 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké6x6.3 %
přiměrěné71x74 %
nízké1x1 %
nemohu posoudit18x18.8 %
průměr 1.94

Vyučující

Flegr Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano26x26.8 %
spíše ano50x51.5 %
spíše ne12x12.4 %
rozhodně ne3x3.1 %
nemohu posoudit6x6.2 %
průměr 1.91
Flegr Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano53x54.6 %
spíše ano34x35.1 %
spíše ne5x5.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x5.2 %
průměr 1.48
Flegr Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano15x15.6 %
spíše ano19x19.8 %
spíše ne3x3.1 %
rozhodně ne2x2.1 %
nemohu posoudit57x59.4 %
průměr 1.79
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano45x46.4 %
spíše ano31x32 %
spíše ne9x9.3 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit11x11.3 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano72x74.2 %
spíše ano8x8.2 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne7x7.2 %
nemohu posoudit9x9.3 %
průměr 1.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano80x82.5 %
spíše ano17x17.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž37x38.1 %
žena60x61.9 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.95x97.9 %
Nmgr.2x2.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé92x95.8 %
opakovaně4x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%28x28.9 %
75 – 50%22x22.7 %
50 – 25%21x21.6 %
méně než 25%26x26.8 %
průměr 2.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré5x5.2 %
nadprůměrné21x21.6 %
průměrné69x71.1 %
podprůměrné1x1 %
špatné1x1 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký28x28.9 %
průměrný61x62.9 %
nízký8x8.2 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký25x26 %
průměrný59x61.5 %
nízký12x12.5 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět