Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P26 Mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 52 (25 %) Učebna: B3 Termín: St,16:30
Poznámka: Spojené hodnocení pro předměty MB140P26 a MB140P88

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá3x23.1 %
průměrná8x61.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.9

Vyučující

Beranová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne8x61.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.46
Zikánová Blanka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano7x77.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.88
Seydlová Gabriela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano6x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.86
Beranová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.5
Zikánová Blanka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Seydlová Gabriela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.14
Beranová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1
Zikánová Blanka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x55.6 %
průměr 1.75
Seydlová Gabriela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x53.8 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%3x23.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.69
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné11x84.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x23.1 %
průměrný7x53.8 %
nízký3x23.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký0x0 %
průměrný9x69.2 %
nízký4x30.8 %
průměr 2.31
Vybrat jiný předmět