Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG451P60 Mechanika zemin II

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 14 / 23 (61 %) Učebna: MP Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x35.7 %
dobrá7x50 %
průměrná2x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné13x92.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93

Vyučující

Boháč Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Boháč Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Boháč Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.2x14.3 %
Nmgr.12x85.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé10x71.4 %
opakovaně4x28.6 %
průměr 1.29
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x50 %
75 – 50%5x35.7 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.64
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné2x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký7x50 %
průměrný4x28.6 %
nízký3x21.4 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x35.7 %
průměrný8x57.1 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět