Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG451P28 Hospodaření s vodními zdroji

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 22 (50 %) Učebna: M Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá4x40 %
dobrá5x50 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké5x45.5 %
přiměrěné6x54.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55

Vyučující

Datel Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Datel Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.38
Datel Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x63.6 %
žena4x36.4 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x9.1 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé9x81.8 %
opakovaně2x18.2 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%5x45.5 %
75 – 50%2x18.2 %
50 – 25%4x36.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.91
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné7x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký5x50 %
průměrný5x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x40 %
průměrný6x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět