Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P77 Histologie/Cytologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 85 / 294 (29 %) Učebna: VG Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá71x83.5 %
dobrá14x16.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano50x58.8 %
spíše ano29x34.1 %
spíše ne6x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano63x75 %
spíše ano20x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano75x88.2 %
spíše ano7x8.2 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano59x69.4 %
spíše ano20x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit5x5.9 %
průměr 1.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x3.6 %
přiměrěné64x76.2 %
nízké4x4.8 %
nemohu posoudit13x15.5 %
průměr 2.01

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano67x79.8 %
spíše ano17x20.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano84x98.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano25x29.4 %
spíše ano13x15.3 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit46x54.1 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano61x71.8 %
spíše ano24x28.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano61x72.6 %
spíše ano19x22.6 %
spíše ne3x3.6 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano70x82.4 %
spíše ano14x16.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž22x25.9 %
žena63x74.1 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.84x98.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.2 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé84x98.8 %
opakovaně1x1.2 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%53x62.4 %
75 – 50%26x30.6 %
50 – 25%5x5.9 %
méně než 25%1x1.2 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré5x5.9 %
nadprůměrné21x24.7 %
průměrné57x67.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x2.4 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký55x64.7 %
průměrný28x32.9 %
nízký2x2.4 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký41x48.8 %
průměrný43x51.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.51
Vybrat jiný předmět