Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150C27 Histologie - praktická cvičení

Katedra buněčné biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 66 / 200 (33 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá49x74.2 %
dobrá13x19.7 %
průměrná3x4.5 %
špatná1x1.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano46x69.7 %
spíše ano12x18.2 %
spíše ne8x12.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano55x83.3 %
spíše ano10x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano31x47.7 %
spíše ano9x13.8 %
spíše ne3x4.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x33.8 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano26x40 %
spíše ano9x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x46.2 %
průměr 1.26
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x4.6 %
přiměrěné57x87.7 %
nízké2x3.1 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.98

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano55x83.3 %
spíše ano9x13.6 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.17
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano62x93.9 %
spíše ano3x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.05
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano23x34.8 %
spíše ano7x10.6 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x53 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano37x56.1 %
spíše ano25x37.9 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.49
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano60x92.3 %
spíše ano2x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano61x92.4 %
spíše ano3x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž14x21.2 %
žena52x78.8 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.65x98.5 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.5 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé66x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%65x98.5 %
75 – 50%1x1.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.02
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré6x9.1 %
nadprůměrné20x30.3 %
průměrné40x60.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký45x68.2 %
průměrný20x30.3 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký38x58.5 %
průměrný26x40 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět