Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG431P09 Geochemie vody

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 29 (62 %) Učebna: D Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá8x44.4 %
dobrá8x44.4 %
průměrná2x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x22.2 %
přiměrěné8x44.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.67

Vyučující

Ettler Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.69
Mihaljevič Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2
Ettler Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Mihaljevič Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.19
Ettler Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.58
Mihaljevič Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x44.4 %
průměr 1.7
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x33.3 %
žena12x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.2x11.1 %
Nmgr.15x83.3 %
Ph.D.1x5.6 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký5x27.8 %
průměrný12x66.7 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x11.8 %
průměrný12x70.6 %
nízký3x17.6 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět