Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG431P30 Geochemie stabilních izotopů

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 22 (59 %) Učebna: D Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá5x38.5 %
průměrná5x38.5 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.73

Vyučující

Zachariáš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.69
Zachariáš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Zachariáš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x46.2 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%3x23.1 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.92
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x23.1 %
průměrný5x38.5 %
nízký5x38.5 %
průměr 2.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x23.1 %
průměrný6x46.2 %
nízký4x30.8 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět