Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P13 Genetika prokaryot

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 77 (18 %) Učebna: B8 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá5x35.7 %
průměrná6x42.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné8x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.89

Vyučující

Lichá Irena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.17
Lichá Irena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Lichá Irena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%5x35.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x21.4 %
průměrný9x64.3 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět