Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ370P16 GPS

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 14 / 24 (58 %) Učebna: PR Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x35.7 %
dobrá6x42.9 %
průměrná3x21.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 2.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x92.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2

Vyučující

Čábelka Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Mervart Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Čábelka Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Mervart Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.08
Čábelka Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.5
Mervart Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.77
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.7x50 %
Nmgr.7x50 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.5
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé12x85.7 %
opakovaně2x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x50 %
75 – 50%6x42.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.64
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký6x42.9 %
průměrný8x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký6x42.9 %
průměrný7x50 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět