Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P14 Fyziologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 24 / 96 (25 %) Učebna: B7 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x20.8 %
dobrá19x79.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x12.5 %
přiměrěné16x66.7 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.9

Vyučující

Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano12x50 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Fischer Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Honys David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne7x29.2 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 2.41
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Fischer Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Honys David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.3
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 1.5
Fischer Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 1.5
Honys David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x25 %
žena18x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%16x66.7 %
75 – 50%5x20.8 %
50 – 25%3x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné8x33.3 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký9x37.5 %
průměrný13x54.2 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký7x29.2 %
průměrný16x66.7 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět