Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P02N Fyzikální chemie II (a)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 10 / 31 (32 %) Učebna: CH5 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá4x40 %
dobrá6x60 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano8x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Vohlídal Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Dubský Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano5x50 %
spíše ne4x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Štěpánek Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Vohlídal Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Dubský Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.38
Štěpánek Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Vohlídal Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.75
Dubský Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 2
Štěpánek Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x50 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x60 %
žena4x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.9x90 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x10 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé9x90 %
opakovaně1x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x70 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné7x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x20 %
průměrný8x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět