Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC260P27 Fyzika III (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 9 / 29 (31 %) Učebna: M3 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x22.2 %
dobrá5x55.6 %
průměrná2x22.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x11.1 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Vyučující

Dian Juraj ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano8x88.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Dian Juraj je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Dian Juraj je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x77.8 %
žena2x22.2 %
průměr 1.22
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé8x88.9 %
opakovaně1x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%8x88.9 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x11.1 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné6x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x33.3 %
průměrný6x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x11.1 %
průměrný8x88.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět