Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P12 Ekosystémy

Katedra ekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 10 / 33 (30 %) Učebna: B4 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x20 %
dobrá4x40 %
průměrná4x40 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2

Vyučující

Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2
Petrusek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Sklenář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano4x40 %
spíše ne4x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.33
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.5
Petrusek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.5
Sklenář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 2
Petrusek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 2
Sklenář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano7x70 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž2x20 %
žena8x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%8x80 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x10 %
méně než 25%1x10 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné6x60 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x20 %
průměrný8x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x10 %
průměrný8x80 %
nízký1x10 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět