Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P02UZ Ekonomická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 77 / 170 (45 %) Učebna: VG Termín: Út,14:00
Poznámka: Společné hodnocení pro 2 předměty: MZ340P02U a MZ340P02Z

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá43x55.8 %
dobrá29x37.7 %
průměrná5x6.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.51
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano34x44.2 %
spíše ano34x44.2 %
spíše ne5x6.5 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano59x76.6 %
spíše ano17x22.1 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano38x49.4 %
spíše ano24x31.2 %
spíše ne8x10.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x9.1 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano23x29.9 %
spíše ano31x40.3 %
spíše ne8x10.4 %
rozhodně ne3x3.9 %
nemohu posoudit12x15.6 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké13x16.9 %
přiměrěné48x62.3 %
nízké2x2.6 %
nemohu posoudit14x18.2 %
průměr 1.83

Vyučující

Pavlínek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano44x57.1 %
spíše ano29x37.7 %
spíše ne3x3.9 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Pavlínek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano63x81.8 %
spíše ano14x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Pavlínek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x7.8 %
spíše ano8x10.4 %
spíše ne11x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit52x67.5 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano44x57.1 %
spíše ano31x40.3 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano19x24.7 %
spíše ano24x31.2 %
spíše ne22x28.6 %
rozhodně ne4x5.2 %
nemohu posoudit8x10.4 %
průměr 2.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano52x68.4 %
spíše ano18x23.7 %
spíše ne3x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.9 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž37x48.1 %
žena40x51.9 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.77x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé76x98.7 %
opakovaně1x1.3 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%40x51.9 %
75 – 50%28x36.4 %
50 – 25%9x11.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x2.6 %
nadprůměrné11x14.3 %
průměrné64x83.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký30x39 %
průměrný41x53.2 %
nízký6x7.8 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký18x23.4 %
průměrný50x64.9 %
nízký9x11.7 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět