Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P73 Ekologie mikroorganizmů

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 9 / 31 (29 %) Učebna: B8 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá4x44.4 %
dobrá4x44.4 %
průměrná1x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x33.3 %
přiměrěné4x44.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.57

Vyučující

Konopásek Ivo ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Kopecký Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1.75
Marečková Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Konopásek Ivo je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Kopecký Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 1
Marečková Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Konopásek Ivo je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 1.4
Kopecký Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x100 %
Marečková Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x77.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž1x11.1 %
žena8x88.9 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.8x88.9 %
Nmgr.1x11.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%2x22.2 %
75 – 50%5x55.6 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x22.2 %
nadprůměrné1x11.1 %
průměrné6x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký1x11.1 %
průměrný7x77.8 %
nízký1x11.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x33.3 %
průměrný6x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět