Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P81 Ekofyziologie živočichů a člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 10 / 45 (22 %) Učebna: B3 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá7x70 %
dobrá2x20 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano2x20 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x20 %
přiměrěné4x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.67

Vyučující

Stopka Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Vybíral Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Starostová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano2x20 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2
Stopka Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1
Vybíral Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Starostová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1
Stopka Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 1
Vybíral Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 1
Starostová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž2x20 %
žena8x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x70 %
75 – 50%2x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x10 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné8x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x30 %
průměrný4x40 %
nízký3x30 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x30 %
průměrný6x60 %
nízký1x10 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět