Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG451P63 Dynamická inženýrská geologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 32 (41 %) Učebna: MP Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá4x30.8 %
průměrná6x46.2 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x53.8 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 2.13

Vyučující

Stemberk Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.9
Stemberk Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Stemberk Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 2.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.17
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne5x38.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.85
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x53.8 %
žena6x46.2 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.5x38.5 %
Nmgr.8x61.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.62
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x46.2 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%5x38.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.92
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x61.5 %
průměrný5x38.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x7.7 %
průměrný7x53.8 %
nízký5x38.5 %
průměr 2.31
Vybrat jiný předmět