Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P27B Didaktika geografie II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 25 / 46 (54 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá4x16 %
dobrá12x48 %
průměrná3x12 %
špatná6x24 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano9x36 %
spíše ne6x24 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano14x56 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano9x36 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano11x44 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 2.16
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné24x96 %
nízké1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04

Vyučující

Řezníčková Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano9x36 %
spíše ne6x24 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.25
Hanus Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano15x60 %
spíše ne8x32 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 2.42
Kühnlová Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano12x48 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 2.13
Řezníčková Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano11x44 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.46
Hanus Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano10x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.57
Kühnlová Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.55
Řezníčková Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano10x40 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x28 %
průměr 1.67
Hanus Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x64 %
průměr 1.78
Kühnlová Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x64 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano12x48 %
spíše ne7x28 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano13x52 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x32 %
žena17x68 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.2x8 %
Nmgr.23x92 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%23x92 %
75 – 50%2x8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné19x76 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký9x36 %
průměrný11x44 %
nízký5x20 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x16 %
průměrný15x60 %
nízký6x24 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět