Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P33 Demografie rodin a domácností

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 23 (61 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x14.3 %
dobrá4x28.6 %
průměrná8x57.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2

Vyučující

Fialová Ludmila ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.42
Sivková Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano10x71.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Fialová Ludmila je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.33
Sivková Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Fialová Ludmila je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.6
Sivková Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x21.4 %
žena11x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.3x21.4 %
Nmgr.11x78.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.79
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%4x28.6 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné1x7.1 %
průměrné12x85.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x14.3 %
průměrný7x50 %
nízký5x35.7 %
průměr 2.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x7.1 %
průměrný11x78.6 %
nízký2x14.3 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět