Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P39 Demografické aplikace SAS II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 23 (57 %) Učebna: Z3 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x15.4 %
dobrá5x38.5 %
průměrná6x46.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné7x53.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.78

Vyučující

Hulíková Tesáriková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.45
Hulíková Tesáriková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2
Hulíková Tesáriková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.08
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.1x7.7 %
Nmgr.12x92.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%10x76.9 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x23.1 %
průměrný8x61.5 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x7.7 %
průměrný10x76.9 %
nízký2x15.4 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět