Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P20 Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 36 / 103 (35 %) Učebna: B11 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá34x94.4 %
dobrá2x5.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano33x91.7 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano24x66.7 %
spíše ano9x25 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano18x50 %
spíše ano11x30.6 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.1 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x11.1 %
přiměrěné28x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x11.1 %
průměr 1.88

Vyučující

Suda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano33x91.7 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Suda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano34x94.4 %
spíše ano2x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Suda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano19x52.8 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x38.9 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano32x88.9 %
spíše ano4x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano35x97.2 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano27x75 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x19.4 %
žena29x80.6 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.36x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé35x97.2 %
opakovaně1x2.8 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%30x83.3 %
75 – 50%6x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné13x37.1 %
průměrné22x62.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký20x55.6 %
průměrný13x36.1 %
nízký3x8.3 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký23x63.9 %
průměrný13x36.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Vybrat jiný předmět