Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P03I Biochemie a biologie mikroorganismů

Katedra biochemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 4/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 29 (66 %) Učebna: CH1 Termín: Út,07:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x10.5 %
dobrá9x47.4 %
průměrná7x36.8 %
špatná1x5.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké14x73.7 %
přiměrěné2x10.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.13

Vyučující

Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne5x26.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.94
Entlicher Gustav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.54
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Entlicher Gustav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.25
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit17x89.5 %
průměr 3
Entlicher Gustav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x89.5 %
průměr 2
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x88.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x42.1 %
žena11x57.9 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%10x52.6 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%3x15.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký10x52.6 %
průměrný6x31.6 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x21.1 %
průměrný12x63.2 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět