Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P75 Aplikovaná hydrologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 27 (56 %) Učebna: LR Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá1x6.7 %
dobrá6x40 %
průměrná7x46.7 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné9x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.9

Vyučující

Hladný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne7x46.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Hladný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.5
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Hladný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 2.5
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.71
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x46.7 %
žena8x53.3 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.1x6.7 %
Nmgr.14x93.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%14x93.3 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x40 %
průměrné9x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x53.3 %
průměrný5x33.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x26.7 %
průměrný9x60 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.87
Vybrat jiný předmět