Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P51 Aplikovaná biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 52 (27 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá6x42.9 %
dobrá8x57.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85

Vyučující

Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.6x42.9 %
Nmgr.8x57.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.57
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký9x64.3 %
průměrný5x35.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký7x50 %
průměrný7x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět