Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC240P21B Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 76 (29 %) Učebna: CH5 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x9.1 %
dobrá15x68.2 %
průměrná4x18.2 %
špatná1x4.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano14x63.6 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné20x90.9 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Mička Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.43
Mička Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Mička Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 1.54
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x27.3 %
žena16x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x85.7 %
opakovaně3x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%10x45.5 %
75 – 50%8x36.4 %
50 – 25%4x18.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné2x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký1x4.5 %
průměrný15x68.2 %
nízký6x27.3 %
průměr 2.23
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x22.7 %
průměrný16x72.7 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět