Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC240P16B Anorganická chemie II (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 10 / 24 (42 %) Učebna: CH1 Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x20 %
dobrá6x60 %
průměrná2x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano7x70 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x10 %
přiměrěné8x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.89

Vyučující

Lukeš Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano1x10 %
spíše ne7x70 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.67
Kotek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 2
Štěpnička Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.57
Lukeš Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Kotek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.71
Štěpnička Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1
Lukeš Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 2
Kotek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 2.67
Štěpnička Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano8x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%9x90 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré3x30 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné5x50 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět