Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P76I Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 29 / 87 (33 %) Učebna: B14 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá23x79.3 %
dobrá4x13.8 %
průměrná2x6.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.28
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano7x25 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x25 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x10.3 %
přiměrěné23x79.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.88

Vyučující

Neustupa Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Svoboda David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Neustupa Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Svoboda David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Neustupa Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x69 %
průměr 1.22
Svoboda David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x67.9 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x92.9 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x20.7 %
žena23x79.3 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%24x82.8 %
75 – 50%4x13.8 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné4x13.8 %
průměrné24x82.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký14x48.3 %
průměrný15x51.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký18x62.1 %
průměrný10x34.5 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět