Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P102 Biostatistika II

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 2 kr.
Respondentů: 13 / 20 (65 %) Učebna: B5 Termín: Pá,10:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x30.8 %
dobrá5x38.5 %
průměrná4x30.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné5x38.5 %
nízké2x15.4 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.9

Vyučující

Herben Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Zuzana Münzbergová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Herben Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Zuzana Münzbergová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Herben Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1.5
Zuzana Münzbergová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne5x38.5 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 3

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x7.7 %
Nmgr.10x76.9 %
Ph.D.2x15.4 %
průměr 2.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x23.1 %
průměrný8x61.5 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x15.4 %
průměrný11x84.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět