Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P49 Biologie pro biochemiky

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 39 / 116 (34 %) Učebna: CH1 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá10x25.6 %
dobrá18x46.2 %
průměrná10x25.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x2.6 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x35.9 %
spíše ano21x53.8 %
spíše ne4x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x48.7 %
spíše ano16x41 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.61
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x53.8 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x43.6 %
spíše ano12x30.8 %
spíše ne6x15.4 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit3x7.7 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x15.4 %
přiměrěné31x79.5 %
nízké2x5.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9

Vyučující

Liberda Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x30.8 %
spíše ano17x43.6 %
spíše ne8x20.5 %
rozhodně ne2x5.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Liberda Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x41 %
spíše ano21x53.8 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.61
Liberda Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x20.5 %
spíše ano7x17.9 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x53.8 %
průměr 1.72
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x38.5 %
spíše ano21x53.8 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x28.9 %
spíše ano18x47.4 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne3x7.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x76.9 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž12x30.8 %
žena27x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.39x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé39x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%28x71.8 %
75 – 50%9x23.1 %
50 – 25%1x2.6 %
méně než 25%1x2.6 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x10.3 %
nadprůměrné11x28.2 %
průměrné24x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký15x38.5 %
průměrný21x53.8 %
nízký3x7.7 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x10.3 %
průměrný28x71.8 %
nízký7x17.9 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět