Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P73 Biologie buňky pro učitelské kombinace

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 21 / 44 (48 %) Učebna: B2 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá13x61.9 %
dobrá4x19 %
průměrná3x14.3 %
špatná1x4.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano4x19 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x9.5 %
přiměrěné16x76.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.89

Vyučující

Šebková Nataša ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Šebková Nataša je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Šebková Nataša je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x14.3 %
žena18x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x90.5 %
opakovaně2x9.5 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x61.9 %
75 – 50%8x38.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký13x61.9 %
průměrný7x33.3 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x23.8 %
průměrný16x76.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět