Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P01 Biogeografie

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 95 (23 %) Učebna: B7 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x9.1 %
dobrá12x54.5 %
průměrná8x36.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x36.4 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano11x50 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné16x72.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.94

Vyučující

Fuchs Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano14x63.6 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.05
Hulva Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.29
Soukup Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano15x68.2 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2
Fuchs Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano11x50 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.75
Hulva Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.89
Soukup Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.79
Fuchs Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x81.8 %
průměr 2
Hulva Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x77.3 %
průměr 2
Soukup Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x77.3 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano11x50 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.9
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x22.7 %
žena17x77.3 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.21x95.5 %
Nmgr.1x4.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x50 %
75 – 50%9x40.9 %
50 – 25%2x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.59
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné5x22.7 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x9.1 %
průměrný18x81.8 %
nízký2x9.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x4.5 %
průměrný19x86.4 %
nízký2x9.1 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět