Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P442 Biofyzikální chemie I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Zk; 6 kr.
Respondentů: 7 / 55 (13 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x42.9 %
průměrná1x14.3 %
špatná1x14.3 %
velmi špatná2x28.6 %
průměr 3.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x42.9 %
průměr 2

Vyučující

Petrvalská Olívia ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne2x28.6 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.83
Petrvalská Olívia je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.5
Petrvalská Olívia je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x71.4 %
žena2x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.6x85.7 %
Nmgr.1x14.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé5x71.4 %
opakovaně2x28.6 %
průměr 1.29
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x14.3 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x14.3 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné5x71.4 %
podprůměrné1x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný5x71.4 %
nízký2x28.6 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět