Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P53 Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 35 (63 %) Učebna: K1 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x13.6 %
dobrá10x45.5 %
průměrná7x31.8 %
špatná2x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne11x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne8x36.4 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne8x36.4 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné11x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 1.85

Vyučující

Langhammer Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne3x13.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Hartvich Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Langhammer Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Hartvich Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Langhammer Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 2.14
Hartvich Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit14x63.6 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne3x13.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.14

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x59.1 %
žena9x40.9 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x4.5 %
Nmgr.21x95.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné12x54.5 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x40.9 %
průměrný10x45.5 %
nízký3x13.6 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x33.3 %
průměrný12x57.1 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět