Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A Anorganická chemie I (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 48 / 140 (34 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x16.7 %
dobrá19x39.6 %
průměrná21x43.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x37.5 %
spíše ano20x41.7 %
spíše ne9x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano32x66.7 %
spíše ano16x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x45.8 %
spíše ano20x41.7 %
spíše ne4x8.3 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.66
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x35.4 %
spíše ano22x45.8 %
spíše ne4x8.3 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké14x29.2 %
přiměrěné30x62.5 %
nízké1x2.1 %
nemohu posoudit3x6.3 %
průměr 1.71

Vyučující

Němec Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x4.2 %
spíše ano16x33.3 %
spíše ne23x47.9 %
rozhodně ne6x12.5 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 2.7
Němec Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x25 %
spíše ano28x58.3 %
spíše ne5x10.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.3 %
průměr 1.84
Němec Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x14.6 %
spíše ano8x16.7 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x66.7 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x31.9 %
spíše ano22x46.8 %
spíše ne9x19.1 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x89.6 %
spíše ano3x6.3 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x57.4 %
spíše ano16x34 %
spíše ne3x6.4 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž16x33.3 %
žena32x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.47x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé48x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%41x85.4 %
75 – 50%3x6.3 %
50 – 25%3x6.3 %
méně než 25%1x2.1 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x8.3 %
nadprůměrné10x20.8 %
průměrné32x66.7 %
podprůměrné1x2.1 %
špatné1x2.1 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x16.7 %
průměrný36x75 %
nízký4x8.3 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x19.1 %
průměrný27x57.4 %
nízký11x23.4 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět