Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P561 Anorganická chemie I (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 32 / 78 (41 %) Učebna: CH3 Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá15x50 %
dobrá14x46.7 %
průměrná1x3.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x59.4 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x71.9 %
spíše ano8x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x21.9 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x37.5 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x28.1 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x12.5 %
přiměrěné24x75 %
nízké2x6.3 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.93

Vyučující

Štěpnička Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x31.3 %
spíše ano15x46.9 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.79
Štěpnička Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x64.5 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.34
Štěpnička Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x25 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne4x12.5 %
nemohu posoudit16x50 %
průměr 2.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x90.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x96.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž15x46.9 %
žena17x53.1 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%21x65.6 %
75 – 50%5x15.6 %
50 – 25%2x6.3 %
méně než 25%4x12.5 %
průměr 1.66
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré6x18.8 %
nadprůměrné9x28.1 %
průměrné17x53.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.34
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký14x43.8 %
průměrný17x53.1 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x28.1 %
průměrný18x56.3 %
nízký5x15.6 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět