Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P56 Anorganická chemie I (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 28 / 78 (36 %) Učebna: CH1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x28.6 %
dobrá13x46.4 %
průměrná4x14.3 %
špatná2x7.1 %
velmi špatná1x3.6 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne6x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké11x39.3 %
přiměrěné12x42.9 %
nízké2x7.1 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.64

Vyučující

Kotek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne9x32.1 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Kotek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.52
Kotek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x10.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x50 %
žena14x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%19x67.9 %
75 – 50%8x28.6 %
50 – 25%1x3.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x14.3 %
nadprůměrné10x35.7 %
průměrné13x46.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.6 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x32.1 %
průměrný14x50 %
nízký5x17.9 %
průměr 1.86
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x21.4 %
průměrný15x53.6 %
nízký7x25 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět