Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P04A Anatomie člověka I

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 35 (66 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x52.2 %
dobrá10x43.5 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké9x39.1 %
přiměrěné11x47.8 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.62

Vyučující

Sedlak Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Velemínská Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano15x65.2 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Vosolsobě Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Sedlak Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Velemínská Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vosolsobě Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Sedlak Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 1.2
Velemínská Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 1.23
Vosolsobě Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.8x34.8 %
Nmgr.15x65.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.65
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x56.5 %
75 – 50%7x30.4 %
50 – 25%3x13 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné3x13 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x52.2 %
průměrný8x34.8 %
nízký3x13 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x65.2 %
průměrný7x30.4 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.39
Vybrat jiný předmět