Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P61A Anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 29 / 81 (36 %) Učebna: B9 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá17x58.6 %
dobrá12x41.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano19x65.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x3.4 %
přiměrěné23x79.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.96

Vyučující

Sikorová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Sikorová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Sikorová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x58.6 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž12x41.4 %
žena17x58.6 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.28x96.6 %
Nmgr.1x3.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%27x96.4 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.6 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x13.8 %
nadprůměrné6x20.7 %
průměrné17x58.6 %
podprůměrné2x6.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x41.4 %
průměrný17x58.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký13x44.8 %
průměrný16x55.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět