Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P35 Anatomie a morfologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 47 / 62 (76 %) Učebna: B14 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá24x51.1 %
dobrá18x38.3 %
průměrná5x10.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x38.3 %
spíše ano19x40.4 %
spíše ne9x19.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano37x78.7 %
spíše ano10x21.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x70.2 %
spíše ano9x19.1 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.4 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x63 %
spíše ano12x26.1 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 1.41
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x4.3 %
přiměrěné40x85.1 %
nízké1x2.1 %
nemohu posoudit4x8.5 %
průměr 1.98

Vyučující

Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x25.5 %
spíše ano23x48.9 %
spíše ne10x21.3 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Dyšková Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x40.4 %
spíše ano23x48.9 %
spíše ne5x10.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x57.4 %
spíše ano15x31.9 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.5 %
průměr 1.4
Dyšková Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x73.9 %
spíše ano9x19.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.5 %
průměr 1.21
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x17 %
spíše ano4x8.5 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x72.3 %
průměr 1.46
Dyšková Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x17.8 %
spíše ano3x6.7 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x73.3 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x66 %
spíše ano16x34 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x57.4 %
spíše ano20x42.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x72.3 %
spíše ano10x21.3 %
spíše ne2x4.3 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x17 %
žena39x83 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.46x97.9 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x2.1 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé47x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%28x59.6 %
75 – 50%15x31.9 %
50 – 25%3x6.4 %
méně než 25%1x2.1 %
průměr 1.51
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré5x10.6 %
nadprůměrné11x23.4 %
průměrné30x63.8 %
podprůměrné1x2.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký16x34 %
průměrný29x61.7 %
nízký2x4.3 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký17x36.2 %
průměrný29x61.7 %
nízký1x2.1 %
průměr 1.66
Vybrat jiný předmět