Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P88 Anatomie a fyziologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 8 / 31 (26 %) Učebna: B8 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x25 %
dobrá2x25 %
průměrná4x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x12.5 %
přiměrěné5x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.83

Vyučující

Lhotáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
Lhotáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Lhotáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x25 %
žena6x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%4x50 %
75 – 50%2x25 %
50 – 25%1x12.5 %
méně než 25%1x12.5 %
průměr 1.88
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné4x50 %
podprůměrné2x25 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x25 %
průměrný5x62.5 %
nízký1x12.5 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x12.5 %
průměrný5x62.5 %
nízký2x25 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět